Strona główna

UWAGA NOWA STRONA PRZEDSZKOLA I OGNISKA
WWW.SZARYTKIKIELCE.PL
ZAPRASZAMY

 

HISTORIA SIÓSTR MIŁOSIERDZIA
I DOMU PRZY ULICY KOŚCIUSZKI 36 W KIELCACH

Staraniem Administratora i Wikariusza Apostolskiego diecezji Krakowsko – Kieleckiej ks. Macieja Majerczaka, dnia 13 maja 1862 roku przyjechało do Kielc 5 Sióstr Miłosierdzia. Powierzono ich trosce chorych w Szpitalu św. Aleksandra przy ulicy Kościuszki.

Stosunkowo wcześnie Siostry utworzyły Ochronkę. Założono ją w 1864 roku, władze szpitala oddały na ten cel salę szpitalną. W 1866 roku przystąpiono do budowy osobnego domu dla sierocińca, który otworzono w 1870 r. Liczba sierot stale wzrastała, w związku z czym dom kilka razy rozbudowano. Od tego czasu znajdowało w nim schronienie 30-40 dzieci. Było to miejsce przebywania głównie dla dziewcząt. W czasie wojny władze okupacyjne chciały zamknąć placówkę. Częściowo była wykorzystywana jako schronienie dla walczących partyzantów i dla rannych. Po wojnie utworzono ośrodek dla chłopców niepełnosprawnych umysłowo, który funkcjonował do roku 1996.

W roku 1996-1997 podjęto decyzję o likwidacji domu. Jednak w związku z ogromnym zapotrzebowaniem miasta na placówki opiekuńczo-wychowawcze decyzja ta została anulowana. Dnia 1 października 1997 roku powstało Ognisko Wychowawcze działające pod nadzorem oddziału „Caritas” diecezji Kieleckiej. Placówka gromadziła chłopców i dziewczęta z rodzin ubogich, zaniedbanych i patologicznych. Ośrodek pełnił rolę wychowawczą, opiekuńczą i dydaktyczną (pomoc w odrabianiu lekcji). Dzieci mogły tu spożyć ciepły posiłek lub przebywać cały dzień, a w razie potrzeby również przenocować. 1 października 2000 roku Ognisko Wychowawcze odłączyło się od „Caritas” Kielce. W ramach Ogniska funkcjonuje wówczas oddział przedszkolny. Od tego momentu osobą prowadzącą tę placówkę jest: Prowincja Warszawska Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo.

Od 1 września 2005 roku istnieje samodzielna placówka pod nazwą: Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. Zostało to udokumentowane wpisem do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Tak więc obecnie na ulicy Kościuszki 36 w Kielcach istnieją dwie placówki prowadzone przez Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincji Warszawskiej: Ognisko Wychowawcze oraz Niepubliczne Przedszkole.